17 y 18/02 Zirkus Morsa – La fin demain

Un imprescindible que conjuga sensibilidad con un trabajo de equilibrios insólitos (Jordi Bordes en Recomana.cat)

Event Details


Com sobreviure en un món que sembla estar a punt de perdre l’equilibri en qualsevol moment? Dues persones nàufragues, abandonades a la platja de la seva imaginació, es troben el un a l’altre, s’arriben a conèixer l’un a l’altre, aconsegueixen confiar l’un en l’altre. Juntes perden i troben l’equilibri, utilitzant simplement, objectes que aparentment no tenen valor: un tauló de fusta, un tub de cartró, una corda, fustes flotant. Explorant els seus límits busquen un equilibri comú. La fin demain és un espectacle d’optimisme creatiu. Un crit a la complicitat i la senzillesa en aquests temps tan estranys. [+ info]

¿Cómo sobrevivir en un mundo que parece estar a punto de perder el equilibrio en cualquier momento?
Dos personas, náufragos, abandonados en la playa de su imaginación, se encuentran el uno al otro, se llegan a conocer el uno al otro, consiguen confiar el uno en el otro.
Juntos pierden y encuentran el equilibrio, usando simplemente, objetos que aparentemente no tienen valor: una tabla de madera, un tubo de cartón, una cuerda, madera flotante. Explorando sus limites ellos buscan un equilibrio común.
La fin demain es un espectáculo de optimismo creativo. Una llamada a la complicidad y la sencillez en estos tiempos tan extraños. [+ info]

How to survive in a world that seems to tip over at any moment?
Two persons, castaways, stranded on the beach of their imagination meet each other, get to know each other, get to trust each other.
Together they lose and find balance, using simple, seemingly worthless objects: a wooden board, a cardboard tube, a rope, driftwood. Exploring their limits they search for a common equilibrium.
La fin demain is a creative piece of optimism. A call for complicity and simplicity in these strange times. [+ info]

Written By
More from Antic Teatre Read More