4, 5, 10 y 11/10 EL LADO OSCURO DE LAS FLORES – B u b b l e

Una paradoja que delira con disfrutar de la vida misma.

Event Details

This event finished on 11 October 2017


B U B B L E, és un enfrontament entre dos actors de circ, ambdós especialitzats en l’acrobàcia.
Una lluita per la reflexió, una pèrdua del control i una necessitat per recuperar-lo.
No vull perdre’t, però necessito existir sol.
Cops i carícies des del que és més íntim que desemboquen en riallades físiques i corporals, situacions quotidianes i no tan quotidianes que ens transporten a la metàfora d’allò viscut, deixant pas a la fantasia i a l’absurd.
Pensar, pensar fins a perdre l’alè de manera nerviosa, aconseguint així evitar el moment present i desenvolupant llavors, una acidesa com a hàbit.
Submissió i lluita permesa que ens impedeix distingir la realitat de la fantasia. [+ info cat]


B U B B L E, es un enfrentamiento de dos actores de circo, ambos especializados en la acrobacia.
Una lucha por la reflexión, una pérdida del control y necesidad por recuperarlo.
“No quiero perderte, pero necesito existir solo.”
Golpes y caricias desde lo más íntimo que desembocan en carcajadas físicas y corporales, situaciones cotidianas y no tan cotidianas que nos transportan a la metáfora de lo vivido, dejando paso a la fantasía y a lo absurdo.
“Pensar, pensar hasta perder el aliento de manera nerviosa, consiguiendo así evitar el momento presente y desarrollando entonces, una acidez como hábito.”
Sumisión y lucha que nos impide distinguir la realidad de la fantasía. [+ info cast]


B u b b l e,  is a face-off between two circus performers, both specialising in acrobatics.
A battle for thought, a loss of control and the need to get it back. “I don’t want to lose you, but I need to exist alone.” Blows and caresses from the closest intimacy that become physical and embodied laughter, normal and not-so-normal situations that take us to a metaphor of what has been lived, allowing room for fantasy and the absurd. “Thinking, thinking that leads to a nervous loss of breath, which allows us to avoid the present moment and develop instead a habit of sharpness.” Submission and struggle that prevent us from distinguishing reality from fantasy. [+ info eng]

 

Written By
More from Antic Teatre Read More