6-23/12 LAPùBLICA – BARCELONA (contra la paret)

Un relato posible de nuestra Barcelona. Una ficción inspirada en casos reales de represión y vulneración de los derechos humanos.

Event Details


3 personatges, 3 històries i 1 ciutat.

Un relat possible de la nostra Barcelona viatjant del documental a la ficció.

“Barcelona, capital de Catalunya, ha estat sempre un símbol de llibertat i de progrés. Ciutat de convivència, feta en la pluralitat i en la diversitat, ha projectat al món la seva capacitat d’iniciativa, la seva vocació de modernitat i el seu compromís solidari en la construcció d’un món en pau, basat en el respecte i la tolerància. Barcelona, bressol de cultures, ha estat i vol ésser un exemple en la defensa dels drets humans i dels pobles.” (Extret de la Carta Municipal de Barcelona). [+ info cat]

3 personajes, 3 historias y 1 ciudad. Un posible relato de nuestra Barcelona que viaja del documental a la ficción.

“Barcelona, capital de Catalunya, ha sido siempre un símbolo de libertad y de progreso. Ciudad de convivencia, hecha en la pluralidad y en la diversidad, ha proyectado al mundo su capacidad de iniciativa, su vocación de modernidad y su compromiso solidario en la construcción de un mundo en paz, basado en el respeto y en la tolerancia. Barcelona, cuna de culturas, ha sido y quiere ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos”. (Extraído de la carta municipal de Barcelona). [+ info cast]

3 characters, 3 stories, 1 city. A hypothetical tale of our own Barcelona that lies somewhere between documentary and fiction.

“Barcelona, the capital of Catalonia, has always been a symbol of freedom and progress. A city of social harmony, created from plurality and diversity, that has projected its own capacity for initiative, its vocation of modernity and its supportive commitment to building a world in peace, based on respect and tolerance. Barcelona, a cradle of cultures, has been and wants to be an example in the defence of the rights of peoples and individuals.” (Extract from the Barcelona Municipal Charter). [+ info eng]

Written By
More from Antic Teatre Read More