9-11/03 COLECTIVO DERIA + RECTIFICADORA – Topless America


Event Details


La multisexualitat, el patriarcat, el postfeminisme, la incomoditat, el gènere, les minories… Tot és qüestionat, revisat, remogut i reinterpretat per l’equip artístic de Colectivo Deria + Rectificadora en una proposta titulada Topless America. La peça coreogràfica flueix a través del “contact improvisation” i neix d’una premissa: com crear per mitjà d’anar descartant elements que no s’utilitzarien per a la versió final d’una obra. Què interessa de les “preses falses”? Saber el perquè del rebuig i de la censura exercida pel creador (si és que ho és), analitzar l’ús del temps i com aquest incideix en el flux narratiu. Entre moltes altres coses. [+ info]

La multisexualidad, el patriarcado, la incomodidad, el género, las minorías… Todo es cuestionado, revisado, removido y reinterpretado por el equipo artístico de Colectivo Deria + Rectificadora en una propuesta titulada Topless America. La pieza coreográfica fluye a través del “contact improvisation” y nace de una premisa: como crear en base de ir descartando elementos que no se utilizarían para la versión final de una obra. ¿Qué interesa de las “tomas falsas”? Saber el porqué del rechazo y de la censura ejercida por el creador (si es que lo es), analizar el uso del tiempo y cómo este incide en el flujo narrativo. Entre otras muchas cosas. [+ info]

Multisexuality, patriarchy, discomfort, gender, minorities … Everything is questioned, revised, stirred up and reinterpreted by the artistic team of Colectivo Deria + Rectificadora in a proposal entitled Topless America. This choreographic piece flows thanks to contact improvisation and arises from one premise: how to create by discarding elements that won’t be used in the final version. What is interesting about the “out takes”? Knowing the reasons for rejection and censorship exercised by the creator (if such it is), analysing the use of time and how it affects the narrative flow. Among many other things. [+ info]

Written By
More from Antic Teatre Read More