9 y 10/02 Javier Vaquero & Streetjizz – De lo invisible y lo innombrable

Esta pieza pretende generar materiales que digan más por lo que no son, que por lo que son.

Event Details


Aquest projecte escènic neix de la necessitat de repensar la creació escènica com un esdeveniment lligat al qual no podem entendre del tot. L’objectiu desenfocat d’aquesta peça és generar materials que diguin més pel que no són, que pel que són. A través de l’acompanyament artístic d’Ammarantha Vass Dolx (invident i transsexual) hem creat materials poètics encaminats al que no es veu, la qual cosa no es pot nomenar, l’estrany, el màgic i la il·lusió.

Encegar-se amb la llum, veure amb els sons o escoltar amb els ulls són eines de creació en la qual el cos de l’intèrpret s’activa als sentits. L’experimentació de la imatge des d’altres mètodes de llenguatge, evoquen una exploració més introvertida, profunda i gairebé visceral del cos. Llegir el moviment de les cèl·lules, el voler i el fer, o el joc lúdic dels sentits carregats de símbols, fan que aquesta peça sigui un esdevenir d’imatges, records i moviments que s’instauren en el cos, la ment i els sentits. [+ info]

Este proyecto escénico nace de la necesidad de repensar la creación escénica como un evento ligado a lo que no podemos entender del todo. El objetivo desenfocado de esta pieza es generar materiales que digan más por lo que no son, que por lo que son. A través del acompañamiento artístico de Ammarantha Vass Dolx (invidente y transexual) hemos creado materiales poéticos encaminados a lo que no se ve, lo que no se puede nombrar, lo extraño, lo mágico y la ilusión.

Enceguecerse con la luz, ver con los sonidos o escuchar con los ojos son herramientas de creación en la que el cuerpo del intérprete se activa a los sentidos. La experimentación de la imagen desde otros métodos de lenguaje, evocan una exploración más introvertida, profunda y casi visceral del cuerpo. Leer el movimiento de las células, el querer y el hacer, o el juego lúdico de los sonidos cargados de símbolos, hacen que esta pieza sea un devenir de imágenes, recuerdos y movimientos que se instauran en el cuerpo, la mente y los sentidos.  [+ info]

This performance project emerged from the need to rethink all performative creation as events linked to things we cannot completely understand. The unfocused focus of this piece is to generate material that speaks to us because of what it isn’t rather than because of what it is. With Ammarantha Vass Dolx (who is blind and transsexual) as artistic consultant, we have created poetic material about what is unseen, unnamed, strange, magical or just an illusion.

To be blinded by the light, to see by means of sounds or to listen with one’s eyes are creation tools in which the body of the performer is activated to the senses. Experimenting with image from other communication methods provokes a more introverted, deeper, almost visceral exploration of the body. Reading the movement of cells, wanting and doing, or playing with sounds loaded with symbols make this piece a collection of images, memories and movements that invade the body, the mind and the senses. [+ info]

Written By
More from Antic Teatre Read More