9/01/17 EDUARD ESCOFFET Y POPE – Barba Corsini

Electrónica, spoken word, dub…

Event Details


Barba Corsini és el nou projecte del poeta Eduard Escoffet i el músic Pope, membre de STA i Fuego, entre d’altres bandes. Es tracta d’un projecte d’exploració de la veu i l’electrònica a mig camí entre l’spoken word i la improvisació. Un aporta la veu i els textos i l’altre la trompeta, la melòdica i electrònica, sense que quedin del tot definits els rols de cadascú. El nom del grup, per la seva banda, revela el gust per l’arquitectura moderna: Barba Corsini són els cognoms d’un arquitecte que, entre d’altres, va convertir les golfes de La Pedrera en moderns apartaments, que incloïen el seu propi mobiliari. Un arquitecte trencador i de línies simples que va traçar el seu propi camí. De la mateixa manera, Pope i Escoffet juguen sense contemplacions entre la poesia sonora i el dub, entre abstraccions sonores i el pop, entre la improvisació i la precisió del càlcul. Després d’uns quants anys de treball conjunt amb Bradien, comencen una nova aventura que vol endinsar-se encara més en els terrenys poc explorats del diàleg entre poesia i música. [+ info]

Barba Corsini es el nuevo proyecto del poeta Eduard Escoffet y el músico Pope, miembro de STA y Fuego, entre otras bandas. Se trata de un proyecto de exploración de la voz y la electrónica a medio camino entre el spoken word y la improvisación. Uno aporta la voz y los textos y el otro la trompeta, la melódica y la electrónica, sin que queden del todo definidos los roles de cada uno. El nombre del grupo, por su lado, revela el gusto por la arquitectura moderna: Barba Corsini son los apellidos de un arquitecto que, entre otros proyectos, convirtió las buhardillas de La Pedrera en modernos apartamentos, que incluían su propio mobiliario. Del mismo modo, Pope y Escoffet juegan sin contemplaciones entre la poesía sonora y el dub, entre abstracciones sonoras y el pop, entre la improvisación y la precisión del cálculo. Tras unos cuantos años de trabajo conjunto con Bradien, empiezan una nueva aventura que quiere adentrarse aún más en los terrenos poco explorados del diálogo entre poesía y música. [+ info]

Barba Corsini is the latest project by poet Eduardo Escoffet and musician Pope, member of STA and Fuego among other bands. It’s a project that explores voice and electronica, somewhere between spoken word and improvisation. One provides the voice and the texts, while the other the trumpet, the melodica and the electronica, without either role becoming too defined.

The name of the group, for its part, reveals a taste for modern architecture: Barba Corsini are the last names of an architect who, among other projects, turned the attics of La Pedrera into modern apartments, with furniture designed by himself.

In the same way, Pope and Escoffet move casually between sound poetry and dub, sonar abstractions and pop, improvisation and calculated precision. After a few years working with Bradien, they have embarked on a new adventure together that aims to venture even further into the unexplored territories of the dialogue between poetry and music. [+ info]

Written By
More from Antic Teatre Read More