Barcelona residu zero | Escola del Comú

Barcelona residu zero | Escola del Comú


Event Details


L’estratègia del residu zero es basa en la prevenció, reducció de generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva, posant especial atenció a la matèria orgànica. La seva filosofia es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

+Info http://escoladelcomu.cat/ca/activitat/barcelona-residu-zero-cap-una-gestio-de-residus-transformadora

Written By
More from EquipoB

Desaparecen las WTF Jam Sessions

El 29 de mayo tuvo lugar la última WTF Jam Session en...
Read More