El teatre com a camp de lluita

El teatre és un camp de lluita on els seus executors (dramaturgs, directors, intèrprets,…) es barallen constantment amb la societat per fer passar un parell…