Be heard. Then listen and let live.

- Lema del mes

—Mama, l’ésser humà, el cos humà és molt intel·ligent però la mentalitat humana és molt idiota. —Ah, sí? I per què? —Mira, perquè un pot…

- Max&Mum by Judit Oritz

Una carta per a tu

by

Estimados lectores – It’s hotter than two rats making love in a wool sock. Work ethic… failing. Three-shower days commencing. Tourists burning. Locals leaving. Swampy,…