Cajón Desastre

By |2016-04-07T16:57:22+02:00April 7th, 2016|Uncategorized|

CIUTAT REFUGI Barcelona ha posat en marxa la iniciativa “De ciutat a ciutat” per acollir refugiats d’altres ciutats de la Mediterrània, atès que el nostre flamant president Rajoy no fa res de res. Els acords ...