S’acosta el Nadal —els llums al carrer ens ho adverteixen— i una part del sector cultural barceloní ja ha escrit la carta als reis. En un manifest conjunt, una dotzena d’entitats culturals catalanes acusen les administracions de no tenir un projecte sectorial per a la ciutat i treballar un model que prioritza el benefici de determin ades empreses en detriment dels creadors. L’epístola inclou dotze punts repartits a parts iguals entre Generalitat i Ajuntament, deures i desiderates que fiquen el dit a l’ull en denunciar “la incertesa, la deixadesa i la manca de decisió”. Exageren? No ho sembla pas.

Busquem un cas d’actualitat: el Teatre Arnau, per exemple. L’any 2011, en ple vòrtex electoral, l’Ajuntament socialista es va gastar dos milions d’euros per comprar un edifici que els tècnics acaben de sentenciar a l’enderrocament. Pel camí del desastre, governs municipals de tres colors diferents s’han mostrat incapaços de trobar una solució. La inacció política, per sort, ha comptat amb el contrapunt de la iniciativa popular, que ja prepara un nou projecte per gestionar l’espai que surti de les runes de l’antiga barraca del Paral·lel. Que els reis ens porten nous gestors.