Avatar

Acerca de Albert Bruno Llach

Més informació sobre l’autor i sobre els blats, els seus orígens, la seva evolució, els seus components nutricionals, i les implicacions en la salut humana: blatsantics.com