BCN Més - Ed. 64 - Octubre 2017

Reinvent the wheel.

- Lema del mes