Definició: Tenim dues vessants per al significat d’aquest insult. L’una, tendeix cap al “cap d’ase” o “de carbassa”, cap al “cap buit” o “de meló”, el neci o l’ignorant. I l’altra vessant mira cap al “cap de porc”, aquell que és lleig de veure com cap altre. (Noteu la multitud de significats de la paraula “cap”? “Cap” és alhora preposició, substantiu de múltiples coses i persones, adjectiu i pronom, i si et descuides és el teu veí cap de cony. El català fàcil, fàcil no és.)

Exemple:

“Ni te’l miris! És un cap de cony, tia! Ai, uix!”

Etimologia: Aquí “cap” és un substantiu, per tant ve de caput del llatí, no del kaput germànic, o això creiem. I “cony” ve del llatí: cŭnnus, s. xv.

Agressivitat: