Definició: És una bavosa, ai, uix! I també és un moixonet que menja mosques i mosquits. Però, alerta, que per al català és important la capacitat intel·lectual, i si no, com s’explica que tantes paraulotes defineixin persones poc o gens entenimentades? Doncs bé, “capsigrany” forma part d’aquesta col·lecció d’insults reservats als de poc seny.

Exemple:“Capsigrany! Has posat gasoil al motor de benzina! A prendre pel sac la furgo!”

Etimologia: Any 1543, és molt possible que provingui de capserigrany, format per cap “part superior del cos”, i sericaneus, “que té aspecte de seda”.

Agressivitat: