Algunos de los que llamamos ‘casa’ a Catalunya sin haber nacido aquí no hemos sido educados con los mismos valores cooperativos que los catalanes. No tenemos un pasado anarquista. La asamblea e incluso la asociación de vecinos son igual de extraños para algunos de nosotros como llevar chanclas fuera de temporada lo es para vosotros.

At times, examples of the collective are awe-inspiring. At other times, the process is drudgingly slow, a frustrating obstacle. But, overall, it turns us on. That’s why we’ve published so many articles and posts referencing or covering this little thing called “autogestión”.

Ens vam posar en marxa per investigar l’èxit de Can Batlló com a mitjà per comprendre el potencial de les iniciatives d’autogestió locals (p.8). Però ens vam assabentar que des dels seus orígens d’ocupació, han estat en constant contacte i inclús col·laboració amb el govern local. Li treu una mica el caire distintiu de l’autogestió. O pot ser que només sigui el que realment és, la democràcia de tota la vida (recordes, aquella cosa en la que has perdut la fe?). Al cap i a la fi, Bcomú va guanyar les eleccions.