Guirigall: la paraulota del mes

Brètol!


Definició:
Persona sense escrúpols capaç de qualsevol mala acció.

Exemple:
Brètol! No li amaguis les pastilles a la tieta!

Etimologia:
L’etimologia més convincent de brètol és la del baix llatí escolàstic blityri: “home sense valor”. Perquè, si us diguéssim que brètol prové del nom propi alemany Berthwald, us ho creuríeu?

Agressivitat: 3/5

Written By
More from EquipoB

Encuesta | ¿Cuál es el mejor barri?

¿List@s? Aquí abajo un corto cuestionario donde queremos saber si amas u...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.