Max & Mum

—Mama, m’ha sortit un granet aquí damunt la cella, d’aquells que no es veuen però que fan molt mal: és com la Muralla Xina de mal que fa.

More from Judit Ortiz Cardona

Max & Mum | Oct17

—Max, això de deixar el pijama de l’inrevés i els mitjons, rebregats...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.