—Mama, m’ha sortit un granet aquí damunt la cella, d’aquells que no es veuen però que fan molt mal: és com la Muralla Xina de mal que fa.