—Escolta, mama, i si nosaltres som uns microorganismes?
—Doncs ho podem ser perfectament.
—Ja… Llavors quan plou és perquè la persona on estem nosaltres a dins ha begut aigua.