[IKEA world]


Max: —Mama, això és massa gros per a nosaltres, no ho compris, que som una família molt petita. Mira, tu i jo, un i un, dos.