—Max, t’has d’anar mentalitzant per tirar les joguines que vam dir.
—Vale, però també tirarem els teus sostenidors.
—COM? Tu tens moltes joguines i jo no tinc tants sostenidors, i no ocupen igual. Per què, eh?
—Són igual d’importants les meves joguines i els teus sostenidors.