Paraulota del mes: Meuca!


Definició: El diccionari és molt garrepa i només diu “òliba” i “prostituta”.


Exemple: Al MNAC podeu contemplar Una meuca, dibuix de l’any 1906 d’Isidre Nonell i Monturiol.


Etimologia:  Diuen que “meuca” va néixer el 1900 i que és fruit d’una onomatopeia, del crit de l’òliba i parents propers, molt semblant a quan un gat maula: “Mèèèèèu-mèèèèèu!!”.


Agressivitat: 5/5


Así se ve y se lee en papel. Diseño: Angel Sanz Correa. Typografía: GT Sectra. Imprenta: Lerigraf en Lleida.

Screen Shot 2018-02-02 at 19.45.46

More from Judit Ortiz Cardona

Max & Mum

—Mama, no sé si podré fer la carrera d’arquitectura, la ESO és...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.