La campaña “Salva BCN Més” ha terminado / The campaign “Save BCN Més” has ended
Creus que no es pot comprar la felicitat? Doncs pots, per 10€. Vas justet d’inteligencia? La tenim d’oferta. Busques una (nova) parella, sortir de festa de vermut amb la teva gent? Aquí pots comprar tot el que vulguis, i de pas salvar BCN Més.

Who says you can’t buy happiness? You can, and it costs 10€. Need more smarts? Intelligence is on offer. Looking for a (new) girlfriend? Or a night on the town? Here you can buy your heart’s desire, and save BCN Més in the process.

Adopta una paraula i un/a dels nostres escriptors/es la inclourà al seu text a l’edició de maig. I, per no perdre-la, la destacarem.  També publicarem el teu nom al costat de la teva paraula a una pàgina cedida pels herois que ens han donat veu un cop més.

Sponsor a word and one of our writers will weave it into the next edition. We’ll underline it, so you don’t miss it, and we’ll publish your name on a special page dedicated to all of you heroes who’ve given us back our voice.

T’enviem a casa un exemplar d’aquesta edició especial numerada per tal que puguis llegir la teva paraula – i la resta! – en paper.

And we’ll send this special issue, with your word(s) included, straight to your home, where you’ve been spending a loooot of time.

Ver todas las palabras
Compra una paraula
Palabras vendidas
0
Dinero recaudado
0
Comienzo
0.4.20
Fin
0.5.20
Toda la historia – The Whole Story

Por primera vez en 14 años, en abril no ha habido una edición de BCN Més en papel en las calles de Barcelona. La red de +100 pequeños negocios que nos apoya y distribuye ha tenido que cerrar (temporalmente). Sin ellos y sin vida cultural en la ciudad somos nadie, somos historia. Para superar este punto bajo, buscamos vuestro apoyo, buscamos vuestra palabra. Si compras la tuya, salvas BCN Més.

Queremos que el único medio local, trilingüe y 100% independiente de Barcelona no se convierta en otra víctima de la pandemia. Ya hay demasiadas. Y os aseguramos que, aunque la vida se haya parado del todo a medias, queda mucho por decir. Tu apoyo estará ayudando a:

 • Más de 30 periodistas, escritores e ilustradores locales
 • El Equipo B (editores, directora artística, comerciales y equipo de comunicación de la revista)
 • Un diseñador gráfico
 • Una correctora tremenda
 • Una imprenta en Lleida

Con 2000€ podemos producir una fantástica última edición, pagar a l@s creativ@s e imprimir una tirada exclusiva. Pero necesitamos, como mínimo,  5000€ para mantener BCN Més en marcha. Aproximadamente el 50% se destina a pagar a l@s colaborador@s (periodistas, diseñador@s, escritor@s e ilustrador@s), a la imprenta y los gastos de envío y sobres. El resto se dedicará a que El Equipo B pague sus vicios capitalistas, como el alquiler y comida. Llegar a 10000€ nos permitiría publicar también en junio, y etcétera. Toda ayuda es bienvenida, dado que puede pasar un tiempo hasta que podamos ajustarnos a la nueva realidad.

Per primera vegada en 14 anys, aquest abril no hi ha una edició de BCN Més en paper als carrers de Barcelona. La xarxa de +100 petits negocis que en dóna suport i distribueix es troba tancada temporalment. Sense ells i sense vida cultural no som res, som història. Per superar aquest sotrac busquem el vostre recolzament, la vostra paraula. Compra una paraula i salva la premsa independent local.

Volem que l’únic mitjà de comunicació local, trilíngüe i 100% independent de Barcelona no esdevingui una víctima més d’aquesta pandèmia. Ja n’hi ha prous. I us podem assegurar que, per molt que la vida s’hagi pres un temps de pausa, encara queda molt per dir. El teu suport estarà impulsant a:

 • Més de 30 periodistes, escriptors/es i artistes locals.
 • L’Equip B (editors, direcció artística, comercials i equip de comunicació de la revista)
 • Un dissenyador gràfic extraklasse
 • Una correctora estupenda
 • Una impremta a Lleida

Amb 2000€ podem generar una edició de comiat espectacular, pagar a les persones col·laboradores i imprimir una tirada limitada. Però ens cal, com a mínim, 5000€ per mantenir amb vida BCN Més. Un 50% d’aquest import es dedicarà a pagar els creatius i creatives (periodistes, dissenyador, escriptors/es i artistes), a la impressió i les despeses d’enviament i packaging. La resta anirà destinat a que l’Equip B pagui els seus vicis capitalistes, com el lloguer o menjar. Aconseguir 10000€ ens ajudaria a publicar un nou número al juny, i etcétera. Tota ajuda suma fins que poguem ajustar-nos a la nova realitat.

For the first time in a long time April came and went without an issue of BCN Més in the streets of Barcelona. The more than 100 local businesses that are normally home to the print edition were all temporarily closed. And without them, and without local culture, we’re history. To overcome this itty bitty crisis we need your help, and your words. Sponsor a word and save local independent media.

We don’t want the only local, trilingual and 100% independent media platform in Barcelona to fall victim to this pandemic. There are already too many victims. And we can assure you that although it seems like life has ground to a halt, there’s still a lot to say. Your support will be help:

 • More than 30 journalists, writers and local artists and illustrators
 • The B Team (the editors, art direction, and the sales and communications teams)
 • One hell of a graphic designer
 • A single-parent proof reader
 • A local Catalan print company

With 2,000€ we can produce a lovely little goodbye issue, pay for writers, illustrators and a limited print run. But we need at least 5,000€ to keep BCN Més alive. About 50% of that would go to the collaborators and creatives involved in the project and to cover printing and shipping costs. And the other 50% would go to The B Team, to help fund capitalistic debaucheries like rent, or groceries. 10,000€ would help us stick around in June, and so on. Every little bit helps, as it might take a while to get to our new “normal”.

If we don’t make it above 2,000€, we’ll turn our special edition into an online masterpiece before becoming organic farmers, but we know we can do this, together.

Will will always love local journalism and the romance of paper.

Save BCN Més. Buy a word.