Que la qualitat de l’aire de Barcelona és un tema d’urgència no és cap notícia. Tampoc ho és que els fums contaminants dels vehicles més vells són un dels principals responsables de la pèssima condició de l’aire barceloní. És per això que, ara ja fa dos anys, l’Ajuntament va decidir implementar la Zona Baixes Emissions (ZBE).

Segons el consistori, la Zona de Baixes Emissions és una “mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire provinent dels vehicles de motor i per protegir així la salut de les persones”. L’objectiu és aconseguir una forta reducció dels nivells de gasos contaminants i tòxics, especialment de partícules PM10 i el compost NOx, que alguns vehícles generen en excès. Traducció: els automòbils més vells no poden circular d’ara endavant per la ZBE perquè contaminen encara més del normal l’aire barceloní.Tot i que (finalment) la ZBE es va posar en marxa l’1 de gener d’aquest any, no serà fins al primer d’abril que es començarà a penalitzar als vehicles que no tinguin els distintius B, C, ECO o 0 emissions. L’àrea afectada inclou tot el tràfic rodejat per la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral (excloent aquestes), a més de l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà i Sant Adrià del Besòs; i la restricció només s’aplicarà durant determinades hores, de 7h a 20h de dilluns a divendres.

La ZBE és una mesura pedaç, una política per tapar un problema encara més gran: la immensa contaminació produïda per la flota de creuers i avions que Barcelona rep cada dia. 

Aquesta iniciativa no ve de nou ni s’origina a la nostra ciutat. En realitat, ja són més de dues-centes les ciutats europees que apliquen normatives similars – amb molt bons resultats-. Segons les dades d’Urban Access Regulation in Europe, Londres – una de les primeres ciutats que va apostar per una Zona de Baixes Emissions- va notar un descens del 2% en les emissions de partícules PM10, fins a 28 tones menys, només en el seu primer any. Així doncs, es podria esperar una millora proporcional en l’aire barceloní, tenint en compte que es calcula que serien 50.000 els vehicles que ja no podrien circular – durant certes hores de certs dies- per la Ciutat Comtal.

La ZBE ajudaria a reduir la pol·lució de l’aire, però això no treu les mancances que igualment té. La primera, i més evident, és que es tracta d’una restricció parcial. Com pot ser que es prohibeixi la circulació entre setmana de 7h a 20h però no durant la resta de temps? Deu ser que l’Ajuntament es pensa que fora d’hores els fums no són nocius, o que fins i tot les restriccions es mereixen dos dies de descans, no sigui cas que sigui massa efectiva. Sembla que es prohibeixi contaminar si vas a la feina, però sí que es permet si s’està de cap de setmana. Així doncs, de què serveix limitar l’ús dels vehicles si es pot “esquivar a la restricció”? No seria més efectiu que, directament, no poguessin circular mai els automòbils que fan créixer aquest càncer de la ciutat? Vist així, la Zona de Baixes Emissions sembla més aviat una mesura a mitges. El govern de la ciutat va fent passos tímids cap a una Barcelona neta i verda mentre fa equilibris per mantenir a tothom content.

És realment una solució efectiva? A curt termini i petita escala, sí. Però pot no ser una solució duradora i eficaç per millorar la qualitat de l’aire si tot el que fa es desplaçar el problema d’uns barris a uns altres.

Un altre inconvenient és com afecta a la perifèria la nova normativa. Sembla segur que la capital es veuria beneficiada pel descens en la circulació de vehicles, però com afectarà aquesta reforma als barris limítrofes? Molt probablement, com ja s’ha pogut veure en les urbs que han aplicat la iniciativa, hi haurà un augment en la circulació i aparcament de cotxes i motos a les fronteres de Barcelona. Per què? Perquè aquelles persones que necessiten el seu mitjà de transport personal per arribar a Barcelona però no es poden permetre un de nou trobaran que la solució més viable és deixar el seu vehicle a la perifèria i desplaçar-se en transport públic des d’allà fins al cor de Barcelona.

Així doncs, és realment una solució efectiva? A curt termini i petita escala, sí. Però pot no ser una solució duradora i eficaç per millorar la qualitat de l’aire si tot el que fa es desplaçar el problema d’uns barris a uns altres. Aquesta és tan sols una mesura pedaç, una política que serveix temporalment per tapar un problema encara més gran: la immensa contaminació produïda per la flota de creuers i avions que Barcelona rep cada dia. Si realment es busca millorar la qualitat de l’aire de Barcelona i el nivell de vida dels ciutadans, la Zona Baixes Emissions encara ha de créixer i ampliar la seva aplicació per aconseguir un autèntic canvi.